November 2020

       
DateSpeakerInterpreter(s)Worship LeaderAnnouncementBulletin CoordinatorNotes
November 1, 2020Pastor Frank Ni (English)Zhongliang Xie (Chinese)Liping DingZhuqing ZhangXisheng Wang
November 8, 2020Pastor Frank Ni (Chinese)Zhuqing Zhang (English)Leanne LaiZhuqing ZhangXisheng WangCommunion
November 15, 2020JoAnn     (English)Minjie Zhu  (Chinese)Qiang LiZhuqing ZhangXisheng Wang
November 22, 2020 Pastor Frank Ni (Chinese)Anabel Chang (English)Jimmy YangZhuqing ZhangXisheng Wang
November 29, 2020Pastor Frank Ni (English)Chinling Ho (Chinesse)Fangfang HuangZhuqing ZhangXisheng Wang