March 2020

DateSpeakerInterpreter(s)Worship LeaderMusician Worship/PrayerLunch CoordinatorBulletin CoordinatorSlide ShowNotes
20/3/1Minjie Zhu (Chinese)Zhuqing Zhang (English)Leanne LaiAudrey Au/ Alicia YuMinjie ZhuXisheng WangVeronica Dang
20/3/8Pastor Bill Knopp (English)Zhongliang Xie (Chinese)Aslan ChenEugene YongMinjie ZhuXisheng WangVeronica Dang
20/3/15Pastor Frank Ni (Chinese)Minjie Zhu (English)Leanne LaiAudrey Au/ Alicia YuMinjie ZhuXisheng WangVeronica DangCommunion
20/3/22Pastor Frank Ni (English)Chinling Ho (Chinese)Jimmy YangHaichao YangMinjie ZhuXisheng WangVeronica Dang
20/3/29Pastor Frank Ni (Chinese)Cheng Li (English)Liping DingAslan Chen/   Alicia YuMinjie ZhuXisheng WangVeronica Dang