August 2019

DateSpeakerInterpreter(s)Worship LeaderMusician Worship/PrayerLunch CoordinatorBulletin CoordinatorSlide ShowNotes
19/8/4Pastor Frank Ni (Chinese)Zhuqing Zhang (English)Leanne LaiAudrey Au/ Yongling HuangHuichen HsuXisheng WangVeronica Dang
19/8/11Retreat
19/8/18Pastor Frank Ni (Chinese)Cheng Li (English)Jimmy YangJasmin Yang /Yongling HuangHuichen HsuXisheng WangVeronica DangCommunion
19/8/25Pastor Frank Ni (English)Zhongliang Xie (Chinese)Liping DingAslan Chen/ Yuchen YangHuichen HsuXisheng WangVeronica Dang